KOOPMANS UNIEPALNIACZ KUPRAFUNG - Impregnat do zabezpieczania drewna przed działaniem ognia 6L

 KOOPMANS UNIEPALNIACZ KUPRAFUNG - Impregnat do zabezpieczania drewna przed działaniem ognia 6L

Impregnat służący do zabezpieczania drewna i wyrobów z drewna przed działaniem ognia.

Elementy zabezpieczone produktem UNIEPALNIACZ, zgodnie z PN-EN 13501-1+A1:2010, uzyskują klasę B-s1,d0 lub dla podłóg Bfl-s1 reakcji na ogień, co odpowiada klasyfikacji: „WYRÓB NIEZAPALNY, NIE KAPIĄCY, NIE ODPADAJĄCY POD WPŁYWEM OGNIA” i „WYRÓBNIEROZPRZESTRZENIAJĄCY OGNIA PRZEZ ŚCIANY BUDYNKÓW (NRO)”, wg określeń podanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. nr 75 z 2002r. poz. 690) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania.

W razie konieczności dodatkowej ochrony drewna przed grzybami oraz owadami należy użyć (w pierwszej kolejności) impregnat techniczny GRUNT linii Koopmans (w ilości zalecanej przez jego instrukcję użycia).

Zastosowanie:

  • drewno budowlane

Cechy:

  • do zabezpieczania drewna przed działaniem ognia
  • ciekły
  • wodorozcieńczalny
  • nie powoduje korozji metali

© Copyright 2020 DomkiBanie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Strony Internetowe Strony Internetowe